Omet navegació

Objectius didàctics

  • Impulsar la divulgació de la memòria democràtica a les aules.
  • Desenrotllar valors de democràcia, concòrdia, convivència i defensa dels drets humans.
  • Promoure els ensenyaments democràtics i de defensa dels drets humans.
  • Valorar la novel·la gràfica com a font de coneixement alternatiu.
  • Emprar un instrument visual per a potenciar la transmissió de valors i emocions personals.
  • Conéixer estratègies didàctiques per a emprar el còmic a l'aula.
  • Utilitzar el còmic com un mitjà d'anàlisi crític, de debat, de pensament creatiu i de sensibilització i interiorització de valors.
  • Conéixer algunes de les principals obres gràfiques de la memòria democràtica espanyola i la seua rellevància a les nostres aules.
  • Fomentar el tractament interdisciplinari de la memòria democràtica a les nostres aules.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)