Omet navegació

Activitats didàctiques

L'exposició té una proposta didàctica basada -principalment- en el joc. Aquesta proposta està dividida en quatre blocs:

 • Contextualització dels còmics
 1. Activitats per a contextualitzar els còmics dins del moment històric.
 2. Timeline "Esdeveniments còmic".
 3. Timeline "Vinyetes còmic".
 4. "Realitat i ficció".
 • Activitats d'anàlisi dels còmics
 1. Redacció vinculada als panells.
 • Activitats d'extrapolació i síntesi dels còmics
 1. "Entrevistem a...".
 2. "La meua vida e una dictadura".
 • Activitats d'interpretació i reflexió
 1. "L'avui i l'ahir".
 2. Què sent?
 3. "El meu còmic".
 4. "Botelles de la memòria".