Omet navegació

Competències clau

Treballant l'exposició treballarem les següents competències:

  • Comunicació lingüística.
  • Aprendre a aprendre.
  • Competències socials i cíviques.
  • Consciència i expressions culturals.